ന്യൂമാറ്റ്സ് 2014-15 സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്

        2015 ജനുവരി 31 ന് കണ്ണുര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്ന 2014-15 ലെ  ന്യൂമാറ്റ്സ്  സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് പ്രധാന അധ്യാപകര്‍  ഈ ഓഫിസില്‍ വന്ന്  29 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കകം  കൈപ്പറ്റേണ്ടേതാണ്.ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഉപജില്ലാതല വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള   രജിസ്ട്രഷന്‍ ജനുവരി 31  ന്  രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.(പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ രണ്ട് പാസ്സ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റില്‍ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനായി കരുതിവെക്കാന്‍ പറയേണ്ടതാണ്.)


പ്രീമെട്രിക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2013-14 - സംബന്ധിച്ച്

2013-14 വര്‍ഷത്തെ പ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് മേല്‍ സര്‍ക്കുലറില്‍ സൂചിപ്പിച്ച കാരണത്താല്‍ ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ടി വിവരം 29.1.2015 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി മാതൃകാ ഫോറത്തില്‍ ഈ ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ന്യൂമാറ്റ്സ് സംസ്ഥാന തല പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച്

        ന്യൂമാറ്റ്സ് സംസ്ഥാന തല പരീക്ഷ ജനുവരി 31 ന് കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.രജിസ്ട്രേഷന്‍ രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.ഹാള്‍  ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും

USS First Language Correction - Notice

          താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ ഒന്നാം ഭാഷയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ഭാഷ ഏതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പരീക്ഷ കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എല്‍.എസ്‍.എസ് /യു.എസ്.എസ് വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ വീണ്ടും അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഡാറ്റ അപഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


ജനുവരി 22 ന് ചില സംഘടനകള്‍ നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമരം സംബന്ധിച്ച്

പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ അതാത് സ്കുൂളുകളിലെ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന/പങ്കെടുക്കാത്ത ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ക്കാണിച്ച പ്രഫോര്‍മയില്‍ എഴുതി  23/1/2015 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ജവഹര്‍ നവോദയ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്

2015 വര്‍ഷത്തെ ജവഹര്‍ നവോദയ സെലക്ഷന്‍  ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് ഓഫിസില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത്  04/02/2015 നകം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷ 07/02/2015 (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

LSS USS Exams 2014-15 - Invigilation reg

            Following Schools haven't submitted the list of invigilators for the conducting of LSS/USS Exams 2014-15. Concerned Headmasters are directed to submit the same on or before 22/1/2015 (3 pm.)Disciplinary action will be taken against erring Headmasters.

            14304  Asokavilasam LPS      
            14306  Chathoth LPS
            14327  Parambayi MLPS
            14330  Pathiriyad West LPS   
            14340  Poyanad Mopla LPS   
            14345  Arumukhavilasam LPS
            14359  Keezhathur UPS
            14301  Govt. LPS Pulliode      
            14302  Anikkampoil East LPS
            14305  R.K. Chaliya LPS        
            14307  Chundangapoil MLPS 
            14308  Cherikkal JBS
            14312  Gourivilasam JBS        
            14313  Kadirur East LPS
            14316  Kavumbhagam LPS     
            14317  Kolad JBS
            14323  Oleswaram LPS
            14325  Panunda LPS
            14328  Parapram JBS 
            14331  Perunthattil LPS           
            14332  Pinarayi Mopla JBS     
            14333  Ponniam Central LPS  
            14334  Ponniam East LPS       
            14335  Ponniam MLPS           
            14336  Ponniam South Central LPS     
            14337  Ponniam South LPS
            14344  Vadakkumpad North JBS
            14347  Kanakamadam LPS
            14350  Perunthattil VPELPS   
            14351  Pulliode West LPS      
            14352  Ummanchira Mopla LPS         
            14353  Venduttayi LPS                                     
            14355  Arangettuparamba Sr. BUPS                             
            14357  P.C. Guruvilasam Basic u.p.s
            14361  Kozhur UPS
            14365  Panunda BUPS
            14370  Sree Narayana BUPS
            14372  Ponniam UPS


AEO,

Jawahar Navodaya School Selection Test 2015 - Hall Ticket

            Headmasters are hereby informed that the Hall Tickets for the Jawahar Navodaya School Selection Test 2015   are ready to be issued at office. Concerned Headmasters/Parents should receive the Hall Tickets from office on or before 04/02/2015. Parents should bring receipt for identification.


 Exam will be held on 07/02/2015 (Saturday) 11.30 A.M

AEO

VERY URGENT - ATTENTION ALL HEAD MASTER


PLEASE SUBMIT FILLED IN PROFORMA SHOWN BELOW, ON OR BEFORE 15/01/2015, WITHOUT FAILPLEASE SUBMIT THE DETAILS OF STUDENTS ELIGIBLE  FOR FREE UNIFORM, TODAY ITSELF BEFORE 4 PM.
LSS USS Exam 2014-15

2014-15 വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ്/ യു എസ് എസ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി കളുടെ അപേക്ഷകള്‍ 12/01/2015 മുതല്‍ 17/01/2015 വരെ LSS/USS Exam Portal ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്കൂള്‍ യൂസര്‍ നാമവും പാസ്സ് വേഡും താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

User Name : S + School Code (Eg. S14314 )
Password : S + School Code    ( Eg. S14314 )

web site : http://103.251.43.156/lss_uss/index.php

തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനില്‍ പാസ്സ് വേര്‍ഡ് മാറ്റേണ്ടതാണ്.

സംശയ നിവാരണത്തിന് ഒാഫിസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ഇന്‍വിജിലേഷന്‍ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക്  നിയോഗിക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഒാഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

NuMats State Level Exam 2015 Postponed

         NuMats State Level Exam originally scheduled on 17/1/2015 has been postponed to 31/1/2015


AEO

Kitchen Cum Store - Utlisation CertificateHeadmasters who received fund in connection with  building/renovation of Kitchen cum Store are requested to submit the utilisation certificate for the amount in the following proforma on or before 8/1/2015.വിനിയോഗ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്


2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍  സ്കൂളുകളില്‍ കിച്ചണ്‍  കം സ്റ്റോര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് /നവീകരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറില്‍ നിന്ന് DD/Cheque പ്രകാരം അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ………………………..രൂപ (…………………………………………………………………….) കിച്ചണ്‍ കം സ്റ്റോര്‍ നിര്‍മ്മാര്‍ണത്തിന് /നവീകരണത്തിന്  മുഴുവനായും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനാല്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.‌

ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍
തീയ്യതി
സ്ഥലംATTENTION - HEAD MASTERS

RAISING KASHMIR RELIEF FUNDTEXT BOOK 2015-16 - ONLINE INDENDING


ATTENTION - ALL HEAD MASTERS - VERY URGENT -
Please submit your Text Book 2015-'16 Indent on line as directed in the Circular shown below, within the stipulated time limit   Those who want to take PDF copy, please click below.
http://www.education.kerala.gov.in/downloads2014/circular/text_book_intendent_5.1.2015.pdf

School Health Data

All Headmasters are requested to submit the filled in School Health data on or before 30.12.2014 (3 pm ).Proforma is attached.
IMMEDIATE ATTENTION OF ALL HEAD MASTERS - KERALA SAMUHYA SURAKSHA MISSION - PUPILS DEMAND CARE - SNEHA POORVAM PROGRAMME - Applications called for - Reg:

All Head of Institutions are requested to please take immediate steps in compliance with the Order shown below and keep records in connection with, for scrutiny..