പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം - ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് - രണ്ടാം വാള്യം വിതരണം - ലഭിച്ചതും ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളതും - കൈമാറ്റവും -


അറിയിപ്പ്

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം -03-10-2017 -
കാലത്ത് 10 മണിക്ക് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ

    വിഷയം : ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് - രണ്ടാം വാള്യം - വിതരണം- സംബന്ധിച്ച് :
      സൂചന:    1)  കത്ത് നം.എസ്.എസ്.1/28/09/2017/ഡിപിഐ, തി: 28/09/2017.
                                2)  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ 28 / 09 / 2017 -ലെ ഇമെയിൽ  സന്ദേശം.

   സൂചന (1) കത്ത് ലിങ്ക് ആയി കൊടുത്തത് വായിക്കേണ്ടതാണ് . രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ 1, 2 തീയ്യതികളിൽ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികളും സ്കൂൾ ഓഫീസുകളും തുറന്നിരിക്കേണ്ടതും പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവുമുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുമാണ് .  സൊസൈറ്റികൾ അവർക്കു ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മേല്പറഞ്ഞ തീയ്യതികളിൽ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം  ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമരുത്.
ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം അതാത് ദിവസം തന്നെ TEXT BOOK MONITORING SYSTEM 2017 എന്ന ലിങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

     തലശ്ശേരി നോർത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ല പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം  ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയ്യതി ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത് 10 മണിക്ക് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

                വിഷയം : ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് - രണ്ടാം വാള്യം വിതരണം - ലഭിച്ചതും ഇനി     ലഭിക്കാനുള്ളതും - കൈമാറ്റവും -EXCESS - SHORTAGE വിശദാംശങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചതും 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലായി  രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ  അധികം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങളും സഹിതം അന്നേ ദിവസം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ ഹാജരാവേണ്ടതാണ്. നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്  കൊടുക്കുന്നു.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : IX , X ക്ലാസ്സുകളിൽ അധികം ലഭിച്ച രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. അവ അതാത് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

                                                             കത്ത്
      EXCESS - SHORTAGE പ്രഫോർമ- STD I to VIII 
      EXCESS - SHORTAGE
പ്രഫോർമ- STD I X  to X    


മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമ ഡൌൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഡൌൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ .

         വിശ്വസ്തതയോടെ
                  ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
     തലശ്ശേരി നോർത്ത്

 

ശുചിത്വ മിഷൻ " സ്വഛ്ത ഹി സേവാ "- ക്യാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് യു .പി / ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം 27 / 09 / 2017 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച്


                                                         അറിയിപ്പ്

ശുചിത്വ മിഷൻ " സ്വഛ്ത ഹി സേവാ "- ക്യാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് യു .പി / ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം 27 / 09 / 2017 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അതാത് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർ 10 മണിക്ക് മുൻപേ മത്സരം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുൻപായി ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മത്സരത്തിൽ 1, 2 , 3 സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്കായി ജില്ലാതല മത്സരം നടത്തുന്നതാണെന്നും ആയതിന്റെ  വേദിയും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും 'ശുചിത്വ മിഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ' അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ അറിയിപ്പ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും വിദ്യാർഥികൾ മുൻപാകെ വായിക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

                   ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
     തലശ്ശേരി  നോർത്ത്


സ്വീകർത്താവ് : 5 -)o ക്ലാസ്സുള്ള എൽ . പി . സ്കൂൾ /യു . പി / ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.

സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡി.എൽ.എഡ്‌.) നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന അവസരം - സംബന്ധിച്ച് :

No. B/6490/17
അറിയിപ്പ്

സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡി.എൽ.എഡ്‌.) നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന അവസരം - സംബന്ധിച്ച് :
വിശദാംശങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക
                             എഴുത്ത് 1
                                            എഴുത്ത് 2
                                            എഴുത്ത് 3

                      ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
        തലശ്ശേരി നോർത്ത്

2017 ആഗസ്ത് മാസത്തെ ദിവസവേതനം മുൻ‌കൂർ ആയി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2017 ആഗസ്ത് മാസത്തെ ദിവസവേതനം മുൻ‌കൂർ ആയി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
ദിവസ വേതന ബില്ലിനൊപ്പം ഡിഡിഒയുടെ സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി -


   പകര്‍പ്പ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കായി അയക്കുന്നു.  ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും (പ്രീ പ്രൈമറിഉള്‍പ്പെടെ) ആധാര്‍ എന്‍റോള്‍മെന്‍റ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ആധാര്‍ എന്‍റോള്‍ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് 20/08/17, 27/08/17, 28/08/17 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും ആധാര്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്വരുത്തി  ഈ കാര്യം 29/08/17ന് 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി നിര്‍ബന്ധമായും ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
എഇഒ

അടിയന്തിരം - ദേശിയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി- സംമ്പന്ധിച്ച്


സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ മില്‍മ പേഡ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച്
വളരെ അടിയന്തിരം- അധികമായി ആവശ്യമുള്ള രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്ക്


                                       DOWNLOAD PROFORMA- LP SECTION
                                                                PROFORMA- UP SECTION    
                                                                PROFORMA -HS SECTION
പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി/6436/16, തീയ്യതി.7/8/2017: പകര്‍പ്പ് അറിവിലേക്കും തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കുമായി നല്‍കുന്നു.
2017-18 വര്‍ഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്‍പ് ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്ത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച്  ഇപ്പോള്‍ ആറാം അദ്ധ്യയനദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അധികമായി വേണ്ടുന്ന രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രഫോര്‍മയില്‍പൂരിപ്പിച്ച് 8/8/17 ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ക്രോഡീകരിച്ച് അന്നുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് വൈകി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാതെ പോകുമെന്ന വിവരം പ്രത്യേകം  ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.
              ഒപ്പ്/-
   ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസഓഫീസര്‍
       തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്


സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2017-18        2017-18 വര്‍ഷത്തെ മുസ്ലീം /നാടാര്‍ /ആംഗ്ലോ ഇന്‍ഡ്യന്‍ / മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് / എല്‍എസ്എസ്/യുഎസ്എസ് /നാഷണല്‍സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്  എന്നിവയ്ക്ക് അര്‍ഹരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ 30-07-2017ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 


എഇഒ

സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്

സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്                            ഒപ്പ്/-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
          തലശ്ശേരി നോർത്ത്

Construction work detailsസ്കൂളുകളില്‍ നടക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തികളെ കുറിച്ച് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ അടിയന്തിരമായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ

   

Endt: No.E/2956/17

       
 Sir,

                The last date for applying OEC Prematric assistance  is extended to July 15th